ACL Westerschelde Binnenvaart in Cambrai Reien Brugge

Links

De maritieme en havenwereld is een world-wide netwerk op zich. Alle links opsommen is onbegonnen werk. Om u op weg te zetten in deze boeiende wereld werd een selectie gemaakt hieronder toegelicht

We maken een onderscheid naar :

1) de Vlaamse Overheid
2) de Vlaamse zeehavens en belangenorganisaties voor deze havens
3) de Vlaamse, Belgische en Nederlandse instellingen of belangenorganisaties
4) de Europese instellingen en belangenorganisaties
5) Overheden buurlanden
6) De gespecialiseerde dag- en weekbladen
7) Wereld organisaties

En zijn deze nog niet voldoende dan kan Google U misschien nog helpen

Google
 

January 11, 2014January 11, 2014
Vlaamse overheid   Toelichting
  Vlaamse Overheid Globale website van de Vlaamse Overheid
  Departement Leefmilieu en Infrastructuur Vlaamse Overheid : verouderde benaming: nu Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
  Portaal Mobiel Vlaanderen Vlaamse Overheid : Uw vragen over mobiliteit en openbare werken  
  DAB Loodswezen Loodsdiensten tot de Vlaamse havens
  DAB Vloot Vloot van de Vlaamse Overheid
  Afdeling Scheepvaartbegeleiding Afdeling welke in staat voor de scheepvaartbegeleiding en radarketen
  Afdeling Maritieme toegang aMT Vlaamse Afdeling beheer basisinfrastructuur en maritieme toegang
  Waterbouw kundig Laboratorium Borgerhout Waterbouwkundig Onderzoekslaboratorium Vlaamse Overheid
  WLB Hydrologisch Onderzoek Real time hydra gegevensbank waterstanden, debieten en neerslag:
  Vlaamse Hydrografie Real timegegevens over hydrografie op Noordzee en Schelde
  Ris Vlaanderen Evergem Vlaams Rivier- en Kanaal Informatiesysteem incl binnenvaart
  Sociaal beleidingsplan Doel Begeleiding inwoners Doel
       
  Sigmaplan Westerschelde beveiligingsplan Beneden-Zeeschelde en zijrivieren
  Projectdirectie Ontwikkelingschets Scheldestuarium
Vlaams Nederlandse planontwikkeling Westerschelde
  Vlaanderen VTS-Scheldt website over Vlot en veilig Scheldeverkeer
       
  Waterwegen en Zeekanaal NV (EVA) EVA : extern verzelfstandigd agentschap: Vlaamse waterwegen min Albertkanaal en aanhorige kanalen en Grensmaas
  NV De Scheepvaart (EVA) EVA : Beheer Albertkanaal en aanhorige kanalen en Grensmaas
       
  Vlaams Instituut voor de Zee Autonoom Instituut (vzw) ter bevorderen van het Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek

naar top

Vlaamse zeehavens en belangenorganisaties voor deze havens Toelichting
  haven van Antwerpen, GHA havenautoriteit
 
Alfaport
belangenorganisatie havengebruikers Antwerpen,
 
Tweede sluis Waaslandhaven
volgt
werfinformatie project 2 sluis Waaslandhaven (MOW/GHA)
 
Havencentrum
educatief centrum ‘Havencentrum" van de provincie Antwerpen
  haven van Gent, GAB havenautoriteit
    belangenorganisatie havengebruikers Gent
  haven van Zeebrugge, MBZ havenautoriteit
 
APZI
belangenorganisatie havengebruikers Zeebrugge
  haven van Oostende, AGHO havenautoriteit

naar top

Vlaamse, Belgische en Nederlandse instellingen of belangenorganisaties Toelichting
  Vlaamse Havencommissie Adviesraad voor de Vlaamse Regering
  Shortsea-shipping Vlaams promotiebureel voor het Shortseashipping verkeer
  Promotie Binnenvaart Vlaanderen Vlaams promotiebureel voor de binnenvaart
  Office de Promotion des Voies Navigables Waals promotiebureel voor de binnenvaart
  MET : Ministerie van de Waalse Overheid Informatie over de Waalse waterwegen
  FOD : Federale Overheidsdiensten Informatie van de Federale Overheid
  Shipping and Signalling Services : Gegevens ligplaatsen schepen in Vlaamse havens
  Nationale Bank van België Levert studiewerk socio-economisch belang havens
  Rijn-Schelde Delta Rijn-Schelde-Delta samenwerkingsverband (RSD), een grensoverschrijdend initiatief
  Robrant+ : ROtterdam-BRabant- Antwerpen-+Gent Afstemming en visievorming op het gebied van verkeers- vervoersstromen en infrastructuur voor het gebied Rotterdam – Brabant – Antwerpen; verruimd met (+) de kanaalzone Gent-Terneuzen,
  Natuurpunt natuurvereniging

naar top

Europese instellingen en belangenorganisaties werkend in het kader van de Europese Unie
  Europese Commissie  
  European Sea Ports Organisation Federatie van diverse Europese Zeehavens
  Federation of private port operators Federatie van diverse Europese Operators in de zeehavens
  The Statistical Office of the European Communities Europees statistisch bureel
  EU Commissie DG: Leefmilieu (en Natuur) Natuur 2000 Vogel- en Habitatrichtlijn
   
     
Overheden instellingen buurlanden
  Rijkswaterstaat Nederland Nederlandse Rijksoverheid bevoegd o. a. voor havens en waterwegen
       
  Actuele Waterstanden in Nederland (Nl) RWS Rijskwaterstaat : informatie golfkarakter op zee en waterstanden
  Scheldenet (Be en Nl)

website van het Schelde-informatiecentrum

  RIZA Nederlandse website over Kaderrichtlijn water
  Nederlandse havenraad adviesorgaan Nederlandse Regering

naar top

Pers  
  De Lloyd
De Lloyd>> FLOWS
Belgische havenkrant
  Schuttevaer Nederlandse binnenschipperskrant
  Nieuwsblad Transport Nederlandse transportkrant
  Deutsche Verkehrszeitung Duitse transportkrant
     
     

naar top

Wereld organisaties
  Pianc: International Navigation Association

Wereldwijde organisatie met betrekking tot haventechnologie en binnenvaart : PIANC is a worldwide non-political and non-profit technical and scientific organization of national governments, corporations and private individuals.

  International Association of Ports and Harbors Its principle objective is to develop and foster good relations and cooperation among all ports and harbors in the world by proving a forum to exchange opinions and share experiences on the latest trends of port management and operations. IAPH strives to emphasize and promote the fact that ports form a vital link in the waterborne transportation and play such a vital role in today's global economy.
  International Maritime Organization
  Organization for Economic Co-operation and Development Organisatie voor economische ontwikkeling en co-operatie
  The World Trade Organization Wereldhandelsorganisatie
  Overzichtslijst websides havens wereldwijd Lijst van websides van ca 325 havens

naar top

Laatst bijgewerkt : Januari 25, 2012