ZEEHAVENS
VOOR
VLAANDERErN

Dit is geen overheidssite :

zie ook disclaimer

MEDEDELINGEN nn

 
DASHBOARD naar de Vlaamse Zeehavens : Klik hieronder naar gegevens over de havens
 
Specifieke gegevens van de Vlaamse zeehavens, door een klik op :
Nieuwe gegevens NBB Workingpaper nr 260 June 2014
Haven-
sites
Goederen volume
Schepen in de haven

Rondvaart
in de haven

Cruises
Havenfilm
Uitzonderlijke projecten
Jobaanbod
Flipboek v/d haven:
Toegevoegde Waarde Antwerpen

Antwerpen

Werkgelegenheid Gent
Investeringen Oostende
Twitter
Facebook   Zeebrugge A11 Verbindt
          Vloot MOW  
TI EUROPE
Het Belgische EURONAV TI EUROPE in Rotterdam, 's werelds grootste varende tanker
Afvaarten / opleiding / Info
 
Curiosa
 
Websites van meer van 300 havens wereldwijd.
We zijn dus niet alleen;
klik hier
PIANC HQPIANC is ..THE World Association for Waterborne Transport Infrastructure /
International HQ
  Vlaamse zeehavens in het wereldwijd netwerk Bereken afstand en vaartijd
PIANC HQ PIANC is .THE World Association for Waterborne Transport Infrastructure /
Belgian Section
 
Jouw nieuwe werkomgeving? meer dan 100.000 collega's.
Scholing en opleidingen
 

Rekenmodel milieu-invloed mobiliteit


Meteo / Hydrografie
 
Promotie verenigingen
   
 
Lucht kwaliteit  
 
 
 

Het maatschappelijk draagvlak voor zeehavens en zeehavenactiviteiten wordt heden ten onterechte te veel geassocieerd met hinder door zones waar louter zware vervuilende industrie is, met mobiliteitsproblemen, geur, licht en lawaaihinder. Onze zeehavens hebben allen een lange traditie, met aanvang in de middeleeuwen.

De wereldeconomie is door de globalisatie en het verschuiven van de industriële productie naar de grondstoffenlanden, alsook naar zuidoost Azië en naar China op het gebied van transport en transporteconomie zodanig gewijzigd dat dit of we het nu willen of niet een uiterst belangrijke invloed heeft op onze mobiliteit in West-Europa. Door ons consumptiegedrag worden we dagelijks afhankelijk van de aanvoer van goederen vanuit buiten Europa. Zie maar eens wie de belangrijkste producenten is van textielproducten, speelgoed, maar ook elektronica, ... Belangrijke vreemde operators en holdings als PSA, Port of Singapore authority, P&O / Dubai ports, Cosco, APM Terminals (het Deense Maerks) en Sjanghai International Port Group kochten zich in in Vlaamse terminals, wat de internationale belangstelling voor het havengebeuren en het havenlandschap in Vlaanderen bevestigt. Daarentgen zijn ook Vlaamse bedrijven in de traditionele sectoren (dry-bulk, logistiek, forest products) actief op Europees en zelfs wereldschaal.

Zo we niets doen neemt door deze internationalisering het transport over de weg in West-Europa zodanig toe dat dit hinderlijk wordt voor onze mobiliteit, het leefklimaat en de milieukwaliteit, in het bijzonder omheen de grote wooncentra. De uitbreiding van de Europese Unie op 1 mei 2004 (en op 1 januari 2007) creëerde in hoge mate bijkomend goedkoper transport over de weg middels Oost- en Midden-Europese transporteurs. Zeegoederenverkeer, shortsea shipping, binnenvaart en estuaire vaart echter biedt een mogelijkheid om aan de noden voor mobiliteit en de massale behoefte aan consumptiegoederen te voldoen, zonder een invloed te hebben op het wegverkeer.

De Europese Unie heeft het in haar rapport " Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the oceans and seas" (2006), waarmede men een duurzame brug op het oog heeft inzake maritieme ontwikkelingen en natuur over : ;".... a major issue is the reconciliation of the development of maritime transport and environmental conservation, against the background of the constraints imposed by EU regulations under Nature 2000 and the Birds and Habitat Directives at the same time as accommodating the need to extend ports for further developing intermodal transport services. This subject is related to the question of whether ports activities should take place in a few, very efficient ports connected to Transport European Networks (TEN-T), or be distributed among a larger number, avoiding an excessive concentration of activity, with its attendant problems of congestion and pressure on the environment and the hinterland infrastructure". en gaat verde,r "Because shipyards or ports cannot be moved in the same way as other industries, a number of regional clusters have developed. Best practice can be spread by connecting them [number of regional clusters of industry in the hinterland] and developing them into true centres of maritime excellence [important ports], covering the full range of the the maritime sectors".

In totaal telt de Europese Unie (EU25) ca 1.200 Europese havens voor een bevolking van 350 miljoen mensen. In verhouding tot het aantal lidstaten zou België recht hebben op ca 48 zeehavens, meer redelijkerwijze in verhouding tot het aantal inwoners op 34. Vlaanderen (België) heeft slechts 4 (vier) volwaardige zeehavens (ca 12% waarvan het relatief recht op heeft), en bereikt met deze vier een hinterland die ruim de grenzen van de lidstaat overtreft. Deze vier Vlaamse "very efficient ports" zijn uitstekend "connected to Transport European Networks" (TEN-T). Deze havens zijn toonbeelden van " Best practice" die vlot in verbinding staan met "a number of regional clusters of industry in the hinterland" en zijn zelf " true centres of maritime excellence covering the full range of the the maritime sectors ". Met andere woorden door slechts op een zeer beperkt aantal welgekozen plaatsen (in het bijzonder Antwerpen, Zeebrugge en voor UK Ro-Ro ook Oostende) maritieme overslagfaciliteiten te voorzien, en door maritieme industrie in deze havens te concreteren (Gent, Antwerpen en in mindere mate Oostende), behoudt men maximaal ruimte voor " Nature 2000 and the Birds and Habitat Directives" buiten of omheen deze havens.

Deze website geeft aan dat er via het Havendecreet, de Langetermijnvisies van het zeehavenbeleid en de langetermijnvisie in functie van de Vlaamse zeehavens (vb OS 2010), de individuele strategische plannen, de nieuwe procedures van Plan-Mer, KBA's en Risicomanagement, enz een rode draad loopt die de maximaal het Europese beleid en visies implementeert binnen het kader van de Europese milieurichtlijnen. Tevens wordt hiermede bevestigd dat het Vlaamse milieubeleid niet persé moet inhouden dat havenontwikkeling hieraan ondergeschikt wordt en/of moet worden ingeperkt, omdat de EU eveneens in gelijke mate ook belang hecht aan een evenwichtige mobiliteitpolitiek. Verhoudingsgewijs tot de bevolkingsdichtheid van deze regio neemt Vlaanderen voor haar goederenmobiliteit en poortfunctie slechts een zeer bescheiden (zie voormelde 12%) ruimte in, en met deze ondergedimensioneerde invulling vervult Vlaanderen tevens een Europese opdracht voor een gebied dat zich uitstrekt over een ruim gebied van Noordwest Europa.

Wilt u meer weten hoe aan het mobiliteitsprobleem in Europa via transport over zee en binnenwateren water kan beantwoord worden, en wat de socio-economisch en maatschappelijke betekenis is van onze Vlaamse zeehavens, raadpleeg dan deze website "www.Vlaamsezeehavens.be" die u op weg brengt naar de betekenis van een boeiende maritieme wereld en u de weg aanreikt naar verdere informatie op de internet of bij de diverse hierna vernoemde overheden, autoriteiten, organisaties, commissies en instellingen.

Geloof je echt niet waarom havens nodig zijn, gluur vooraf onder het onderwerp “waarom" Vlaamse zeehavens, en overtuig je dat er al ’s morgens bij u aan de ontbijttafel er een relatie is met de Vlaamse zeehavens. Of ga eens kijken hoe de maritieme omgeving in cohabitatie leeft met natuur, of welke recreatiemogelijkheden u aangeboden worden in en omheen de havens. Een leerrijk bezoek aan het Havencentrum in Antwerpen kan ook nuttig zijn.

Hebt u als school, vereniging of instelling belangstelling voor een bezoek aan één van de Vlaamse zeehavens Antwerpen, Gent, Zeebrugge of Oostende, of aan het havencentrum in Lillo, aarzel niet om contact op te nemen. De email adressen van de PR diensten zijn hier gelinkt.

ANTWERPEN
GENT
BRUGGE-ZEEBRUGGE
OOSTENDE
De rede van Antwerpen
Graslei in Gent
De Dyver in Brugge
station Oostende
Laatst bijgewerkt : februari 23, 2014